Thông tin liên hệ
HẢI SẢN KHÁC
VÂY CÁ HỒI NAUY
70.000 VNĐ
Đặt mua
Cá Trứng
12.000 VNĐ
Đặt mua
Cá Bò Da
Liên hệ
Đặt mua
Cá SABA Nhật
50.000 VNĐ
Đặt mua
ĐẦU CÁ HỒI NAUY
45.000 VNĐ
Đặt mua
CÁ HỒI TƯƠI NGUYÊN CON
Liên hệ
Đặt mua
Cá đù một nắng
160.000 VNĐ
Đặt mua
Cá Basa phi lê
65.000 VNĐ
Đặt mua
LƯỜN CÁ HỒI NK
Liên hệ
Đặt mua
CÁ HỒI XÔNG KHÓI CAO CẤP
550.000 VNĐ
580.000 VNĐ
Đặt mua
CÁ CAM NHẬT BẢN NGUYÊN CON ( Hàng mới 100%)
50.000 VNĐ
Đặt mua
CỒI SÒ ĐIỆP ĐỦ SIZE
Liên hệ
Đặt mua